Otvoren je konkurs za saradnju sa RAP grupom iz Francuske

Istraživačka grupa RAP prestižne francuske laboratorije LAAS otvara konkurs za studente Fakulteta tehničkih nauka, za saradnju na projektu navigacije robota u nepoznatim i nestruktuiranim okruženjima.

Rezultat saradnje je podrška RAP grupe prilikom konkursa za stipendiju Ambasade Francuske.

Prijave su otvorene do 25. oktobra 2016. godine preko linka https://laas-rap.typeform.com/to/ftTAi7

illustration-cnrs-laas-energie-legende-01-01-min

 

Studenti koji su zainteresovani da usavrše svoje tehničke veštine na polju implementacije efikasnih procesa baziranih na upotrebi kamere za detekciju pokreta imaju priliku da se ove jeseni prijave na konkurs i sarađuju sa istraživačkim osobljem prestižne francuske laboratorije LAAS.

LAAS-CNRS je najveća javna laboratorija u Francuskoj, koju čini 400 stalno zaposlenih istraživača. Njene aktivnosti su razvrstane u 23 grupe, obuhvatajući oblasti od nanosistema, biologije, veštačke inteligencije pa do kompjuterskih sistema opšte namene i robotike. LAAS ima izvanrednu vezu sa industrijom i preduzećima u okolini Tuluza, ali i sa čitavom  Francuskom i ostatkom sveta. Dobre odnose održavaju kroz istraživačke ugovore, partnerstva i saranju sa startup-ima.

RAP (RoboticsActionPerception) grupa se sastoji od 10 stalno zaposlenih, uključujući 8 studenata doktorski studija i najmanje 6 praktikanata svake godine. Svoje aktivnosti grupa ostvaruje kroz sledeće teme: embedded and vision based systems, systems development for mobile robotics, transportation and avionics indrustries.

Studenti koji su zainteresovani za saradnju sa RAP grupom će steći tehničke veštine(embedded coding, computer vision, mashine learning) za implementaciju efikasnih, pametnih procesa baziranih na upotrebi kamere za detekciju prepreka.

Saradnja je predviđena u tri vida:

  1. M2 stučna praksa
  2. pre-M2 stučna praksa
  3. Ostalo

kroz minimalno 3 meseca aktivnog rada na razvijanju zadataka iz Srbije.

 

M2 stučna praksa

Od svih kandidata, jedan je izabran i podržan za usavršavanje dosijea za stipenduju Francuske vlade. U ovo je uključeno:

  • Pismo preporuke senior istraživača
  • plaćen sertifikovan kurs francuskog jezika u Francuskom Institutu u Novom Sadu

Važi za školsku 2017/2018 godinu

NOTE 1: RAP grupa podržava jedino M2 prakse – 6 meseci drugog semestra M2. Neophodno je da se kandidat prijavi na Univerzitet ili Visoku školu za akademski deo M2(prvi semestar)

NOTE 2: Svi kandidati koje ne budu izabrani od strane RAP grupe ulaze u selekciju pre-M2 prakse kao i drugog vida saradanje

 

pre-M2 praksa

Od svih kandidata, jedan je izabran za narednu školsku godinu i aplikaciju za M2 stipendiju.

Važi za školsku 2018/2018 godinu.

NOTE: Podrška RAP grupe je zagarantovana.

Ostalo

Svi studenti mogu učestvovati u saradnji nezavisno od saradnji baziranih na programima prakse. Cilj ovakve saradnje je:

  • Sticanje tehničkih veština i primena u realnom svetu
  • Koautorstvo( u zavisnosti od nivoa angažovanja kandidata) na člancima koji će biti podneti i objavljeni u „Thomson Reuter’s indexed scientific journals“
  • Potencijalno zaposlenje kandidata na istraživačkim projektima RAP grupe(najranije od januara 2017. godine)

NOTE: Pri ovom vidu saradnje nije zagarantovana podrška RAP grupe. Podrška se bazira na konkretnom istraživačkom projektu. U zavisnosti od slobodnih mesta u grupi za praktikante( 2 meseca – diploma i završene 3 godine akademskih studija; 6 meseci – diploma i završene 4 godine akademskih studija), inženjer( 1 godina ugovora, neophodna diploma i završenih 5 godina studija) i doktoranti( 3 godine ugovora, diploma i zavrpenih 5 godina studija). U proseku na svakih 8 meseci se otvori jedna pozicija na svakom mesto u grupi.

 

Više detalja o samom projektu RAP grupe možete pronaći u sledećem dokumentu: Detection

laas

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *