Međunarodni stručni seminar – The Shape of Data

Ove godine studentska organizacija EESTEC LC Novi Sad je organizovala međunarodni stručni seminar na temu Data Science.

Seminar se održao u prostorijama Startit Centra Novi Sad od 15. do 18. maja 2017. godine. Na seminaru je učestvovalo 20 studenata iz Novog Sada kao i 18 studenata iz Evrope. Oni su od 9 predavača u toku četiri dana mogli da saznaju nešto novo vezano za Data Science (nauka o podacima), granu IT sektora koja poslednjih godina dobija na značaju, kako u ostatku sveta tako i ovde, u Srbiji. Seminar je imao za cilj da ovu temu približi studentima i naglasi njen značaj za razvijanje, ne samo IT sektora, već i svih ostalih grana privrede koje se oslanjaju na prikupljanje velikih količina podataka ili njihovu obradu.

Participanti i predavači su pokazali veliki entuzijazam kada je u pitanju ovaj seminar. Predavači, jer postoji želja kod mladih programera da prošire svoje znanje ovom bitnom temom i da se ona dodatno u budućnosti razradi i nadogradi, a participanti jer im je ovo bila odlična prilika, ne samo da saznaju šta je to Data Science, već da i upoznaju ljude koji već duži niz godina rade u toj oblasti i od kojih mogu mnogo toga da nauče iz njihovog ličnog iskustva.

Na kraju seminara participantima su podeljeni sertifikati kao dokaz da su pohadjali predavanja,  a predavačima i ostalim partnerima seminara su uručene zahvalnice i poklon paketi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *