HOBOM – HandOver Board Meeting ’18

Na skupštini održanoj 27.6. izabrani su novi Izvršni i Nadzorni odbor našeg lokalnog komiteta.


Članovi Izvršnog odbora za 2018/2019. godinu su:

Predsednik Izvršnog odbora – Nikola Milić

Osoba zadužena za internacionalne odnose – Jelena Maravić

Potpredsednik za finansije – Milan Vunjak

Potpredsednik za ljudske resurse – Marko Rajković

Potpredsednica za odnose sa javnošću – Andrijana Nedeljković

Potpredsednik za informacione tehnologije – Milan Medić

Asistent Izvršnog odbora za odnose sa komanijama – Luka Stanojković

Članovi Nadzornog odbora su: Milica Stanković, Boban Poznanović i Kristian Monar.

Ubrzo nakon izborne skupštine usledio je tradicionalni HOBOM (HandOver Board Meeting) – prvi projekat novog Izvršnog odbora u vidu višednevnog sastanka sa starim Izvršnim odborom sa ciljem prenosa znanja i pripreme za predstojeću godinu.

Ovogodišnji HOBOM se održao u periodu između 15. i 18. jula u vikendici na Fruškoj gori.

HOBOM-u su, pored novog i starog Izvršnog odbora, prisustvovali i članovi Nadzornog odbora.

Preko dana na HOBOM-u se mogla osetiti prava radna atmosfera. Novi Izvršni odbor je upoznat sa istorijom lokalnog komiteta, predstavljen im je drugi ugao projekata i približen timski rad. Članovi prethodnog Izvršnog odbora su preneli znanje o svojim pozicijama na svoje naslednike. Nakon celokupnog prenosa znanja, članovi Izvršnog odbora stekli su jasniju sliku o svojim pozicijama, na osnovu čega su mogli da postave ciljeve kojima će težiti u toku svog mandata kao i zajedničke planove za narednu godinu.

Pored radnog dela, veliki akcenat je bio na druženju i zbližavanju, što se moglo osetiti kroz razne igrice za upoznavanje i opuštenu atmosferu koja je sledila posle celodnevnog rada, ali i u pauzama.

Nakon četiri produktivna i kvalitetno provedena dana, naši hobomci su se razišli, jedva čekajući naredni sastanak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *