Postani stipendista kompanije Levi9

Kompanija Levi9 i ove godine nudi stipendije studentima završne godine osnovnih akademskih i master studija, sa namerom da nagradi talentovane i ambiciozne studente i ohrabri ih za još efikasnije završavanje studija.


Stipendija je namenjena studentima IT smerova koji 2018/2019. godine upisuju četvrtu godinu osnovnih akademskih studija ili petu godinu, odnosno prvu godinu master studija, na:

  • Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu
  • Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu
  • Tehničkom fakultetu „ Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu
  • Nekom od fakulteta sa IT usmerenjem na Univerzitetu u Beogradu

Jedan od preduslova za dobijanje stipendije je da su studenti ispunili neophodne uslove za upis naredne studijske godine.

Trajanje stipendije 10 meseci, počevši od 1. oktobra do kraja sledećeg septembra, uz pauzu tokom jula i avgusta.

Ugovor o stipendiranju podrazumeva obavezu o radu u kompaniji Levi9 nakon završetka studija u istom trajanju kao i primanje stpendije.

 

Prijave su moguće putem forme na sajtu kompanije Levi9 (serbia.levi9.jobs/scholarship/do 30. septembra 2018. godine.

Nakon isteka roka za prijavu, svi kandidati će biti pozvani u kompaniju na intervju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *