POSTANI STIPENDISTA KOMPANIJE LEVI9

Kompanija Levi9 kao i prethodnih godina nudi stipendije studentima završne godine osnovnih akademskih i master studija. Njihova namera je da ohrabre, a i nagrade talentovane i ambiciozne studente kako bi efikasnije završili studije.


Stipendija je namenjena studentima informacionih tehnologija, tj. IT smerova koji 2019/2020. godine upisuju četvrtu godinu osnovnih akademskih studija ili petu godinu, odnosno prvu godinu master studija na:

  • Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu
  • Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu
  • Tehničkom fakultetu „ Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu
  • Nekom od fakulteta sa IT usmerenjem na Univerzitetu u Beogradu

Jedan od preduslova za dobijanje stipendije jeste da studenti imaju neophodne uslove za upis naredne studijske godine.

Takođe, očekuje se da student potpiše ugovor sa kompanijom koji ga stavlja u obavezu da po završetku studija radi u kompaniji vremenski onoliko koliko je primao stipendiju.

Trajanje stipendije je 10 meseci, od 1. oktobra do kraja sledećeg septembra, uz pauzu tokom jula i avgusta.

Da biste postali LEVI9 stipendista, pre svega je neophodno da pošaljete prijavu na adresu: jobs-serbia@levi9.com do 30. septembra.

Prijava mora da sadrži:
1.CV
2.Motivaciono pismo

3.Prepis ocena
4.Preporuku profesora (nije nephodno)

Prijavu možete da pošaljete na srpskom ili engleskom jeziku.

U nazivu mejla bitno je da napomenete u koji grad se prijavljujete i koju godinu studija upisujete u nadolazećoj školskoj godini.

Nakon isteka roka za prijavu, svi kandidati će biti pozvani u kompaniju na intervju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.