CongressNS

Prolećni Kongres je najvažniji događaj za naše Udruženje. Svake godine oko 150 zvaničnih predstavnika iz svih lokalnih komiteta sas- taju se i razgovaraju o budućnosti Udruženja. Na svakodnevnim radnim sesijama učesnici predstavljaju rad svoje lokalne EESTEC grane, diskutuju i donose zajedničke odluke važne za naše celokupno Udruženje.
Značajan Kongres za Novi Sad održao se u Londonu 2001. godine kada se Fakultet tehničkih nauka našao na mapi EESTEC-a. U maju naredne godine, 19 godina kasnije, Novi Sad kao jedan od najaktivnijih lokalnih komiteta, ima tu čast da bude domaćin Prolećnog Kongresa 2020. Organizacija ovakvog događaja predstaviće Novi Sad i našu zemlju u najboljem svetlu.
Pored zvaničnih učesnika očekujemo još 70 učesnika koji samostalno žele da budu deo ovog događaja. Učesnici Kongresa su najaktivniji članovi koji pored želje da svojim radom unaprede naše Udruženje, imaju i neprestanu želju za razvojem ličnih i profesionalnih veština.

Kako EESTEC promoviše i razvoj profesionalnih veština, jedan deo ovog susreta pod nazivom “We make IT happen” baviće se inženjerskim temama vezanim za nove tehnologije, načinima na koje nove
tehnologije treba predstaviti kao i primenom istih u budućnosti.