Motivacioni Wikend

Motivacioni Wikend je događaj koji organizujemo svake godine. Magični vikend gde se svi iz našeg LC-ja sastanemo i izađemo van novog sada na 3 dana da se družimo, napredujemo i zbližimo.

Robni sponzori